HomeMediationCoachingCase managementMoeilijke gesprekkenProfielContactgegevens

Mediation


Arbeidsconflict, ruzie op het werk ?
Conflict over de toekomst van het familiebedrijf ?
Storing met afnemers of leveranciers ?
Huurkwesties, pachtzaken ?
Zakelijke problemen, onenigheid binnen de vennootschap ?

In een conflictsituatie moet iemand de eerste stap durven nemen. We zijn allemaal mensen.
Conflicten kunnen vervelend blijven knagen en leiden vaak tot een "interne dialoog".
Daarbij vullen we het doen en laten van anderen zèlf en meestal op een negatieve manier in.
De ander doet zus..... dus hij zal van mij wel denken zo..... dat doet hij natuurlijk om mij te beledigen,
dwars te zitten of gewoon te pesten............ Dit soort gedachten zijn voor bijna iedereen wel herkenbaar.

Het probleem laten doorsudderen en doorzieken of AANPAKKEN, dat is een keuze die mensen zelf moeten maken.
Het inschakelen van een onpartijdige mediator geeft lucht en ruimte.

Er gebeurt eindelijk iets !

Wanneer een van onderstaande onderdelen op u van toepassing is neem dan vrijblijvend oriënterend contact met ons op.

Ik heb het gevoel dat het geschil steeds verder escaleert en dat we er in onderling overleg niet meer uitkomen
Het geschil speelt al langer of lijkt groter te worden dan het is
Ik heb behoefte aan een snelle en efficiënte oplossing van het conflict
Ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing
Ik heb het idee dat niet alle kanten van het verhaal voldoende aan bod komen
Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
Ik kan niet meer goed communiceren met de andere partij
Ook in de toekomst zal er regelmatig contact zijn tussen mij en de andere partij en is een goede relatie van belang
Ik heb geen behoefte aan een uitspraak van een Rechter
Mediation kan in mijn geval aanzienlijke (proces)kosten besparen

Wat is Mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke conflictbemiddelaar (mediator).
Conflictoplossing tussen personen of partijen staat centraal bij mediation. Met mediation wordt de weg naar een nieuw begin verkend. En net zo vaak geopend.

Een mediator brengt – op zoek naar wederzijdse belangen – de betrokkenen in gesprek.
Hij brengt daarbij structuur aan, maakt onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en geeft aandacht aan de wezenlijke belangen van de partijen.

Dit alles met het doel om te komen tot afspraken die tegemoet komen aan de belangen van alle betrokkene partijen. De partijen hebben de oplossing immers in eigen hand.

Hoe werkt het?

Mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Vooraf worden spelregels afgesproken en vastgelegd in een mediationovereenkomst.
In overleg met de mediator wordt afgesproken om gezamenlijk en/of apart met elkaar in gesprek te gaan.
Kort door de bocht gaat het om antwoorden te vinden op de volgende vragen:
1. wat is er aan de hand ?
2. hoe lossen we dat op ?
3. wat gaan de betrokken partijen daar aan doen ?

Uitgangspunt is dat in samenspraak tot een haalbare oplossing wordt gekomen. Na een verkennend gesprek leggen deelnemers en mediator de spelregels gezamenlijk vast in een mediationovereenkomst. De belangrijkste zijn:

Partijen zijn gelijkwaardig
Alle deelnemers (en hun eventuele adviseurs) verbinden zich aan geheimhouding
Partijen staken gerechtelijke procedures of schorten die op
Partijen beslissen over het onderwerp van de mediation en willen meewerken aan het bereiken van consensus.
Zowel partijen als mediator doen uit vrije wil mee aan de mediation en kunnen op elk moment hun medewerking staken.

Een geslaagde mediation kent alleen winnaars. Dit met een bevrijding die door partijen gezamenlijk wordt gedragen. De mediator laat partijen een weg ontdekken naar een resultaat dat aan beider belangen tegemoet komt.

De NMI Registermediator

De professionele mediator staat geregistreerd bij het NMI Nederlands mediation Instituut.
Met registratie bij het NMI conformeert de mediator zich aan tuchtrecht en gedragsregels die voor de beroepsgroep zijn vastgelegd.
Een certificering is voorbehouden aan NMI Registermediators met bewezen ruime praktijkervaring en biedt cliënten een kwaliteitsgarantie.
De mediator wordt daarbij getoetst aan geldende opleidingseisen (permanente educatie). Behalve vakkennis is het een vanzelfsprekende noodzaak dat de mediator het vertrouwen heeft van de in conflict zijnde partners. Levenservaring, inzichten en wijsheid zijn hier voorwaarden. Uitsluitend NMI Registermediators mogen werken op doorverwijzing van Rechtbanken.

Motto

Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar om een oplossing waar iedereen tevreden mee is.
Als alle partijen tevreden zijn met de oplossing, dan maakt het niet meer uit wie er gelijk had.
Copyright 2011 © Vleut Belegeidingspartners - Design door Picodeco